Dámy a pánové, milé kolegyně, vážení kolegové!

Rádi bychom vás pozvali na 16. Česko–slovenský foniatrický kongres a XXIX. Dny Evy Sedláčkové a presympósium Umělecký hlas. Kongres se bude konat v krásných prostorách zámku Průhonice a v přilehlém hotelu Floret v Průhonicích u Prahy ve dnech 13. - 15. 9. 2018.

Foniatrický kongres patří mezi významné odborné a společenské akce podporované Českou společností otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Je proto pro nás ctí, že v roce 2018 pořádá foniatrický kongres Hlasové a sluchové centrum Praha/Medical Healthcom.

 

Motto kongresu

Foniatrie 21. století - Quo vadis?

 

Programovou část budou tvořit

 1. Kulaté stoly (60 minut)
  • Cílem kulatých stolů je podat ucelený přehled současných poznatků k danému medicínskému tématu a v rámci interaktivní diskuse zvaných odborníků s účastníky kongresu aktualizovat doporučené diagnostické a terapeutické postupy. 
 1. Instruktážní kurzy (30 minut)
  • Cílem workshopů je podat konkrétní metodický diagnostický či terapeutický postup k danému tématu.
 1. Volná sdělení - kazuistiky (8 minut)
  • Tématem volných sdělení je předat zkušenosti ze zajímavých kazuistik v oboru.
 1. Postery (prezentace 5 minut)
  • Obsahem posterů je původní vědecká práce v oboru. Nejlepší poster bude oceněn peněžitou odměnou ve výši 2 000,-Kč.

 

Presympósium Umělecký hlas

V rámci Foniatrického kongresu zařazujeme i presympósium Umělecký hlas, které pořádá Hlasové centrum Praha již od roku 2009.

Umělecký hlas proběhne v den zahájení kongresu, ve čtvrtek 13. 9. 2018 od 13 do 18 hodin v Rytířském sále Průhonického zámku.

Následovat bude slavnostní zahájení kongresu.

 

Program presympósia Umělecký hlas
 1. Instruktážní kurzy
 2. Kazuistiky

 

Věříme, že vám odborný i společenský program 16. Foniatrického kongresu a XXIX. Dnů Evy Sedláčkové přinesou inspiraci pro další práci.

 

MUDr. Olga BendováPodpis MUDr. Olga Bendová
MUDr. Jitka VydrováPodpis MUDr. Jitka Vydrová
 
 • Kontakt:
  hana.vosahlikova
  @gmail.com
 • Místo:
  Hotel Floret v Průhonicích, Květnové náměstí 391
  Průhonice, 252 43
 • Termín:
  13. 9. - 15. 9. 2018

 

Organizátor akce

Hlasové centrum Praha, Medical Healthcom spol. s r.o.

 

logo-csorl-web.png